Hayat Bilgisi Çalışma Soruları-1

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI-1

1-Otomobil,kağnı,at arabası,kamyon,otobüs,tren ,tramvay ………… taşıtlarıdır.

2-Karada giden taşıtlara  ……….   ……………… denir.

3-Kara taşıtlarını sürene  ……….. denir.

4-Makinist …………… sürer.

5-Tramvay sürücüsüne  ……….. denir.

6- Sürücüler, ……… ……………… almak zorundadırlar.

7-Otobüslerin yolcu aldıkları yerlere ……………….. veya  …………….. denir.

8-Şehir içinde yolcu taşıyan otobüs veya minibüslerin yolcu indirip bindirdikleri yere  …….. denir.

9-Kara taşıtları ………… ……… giderler.

10-Tren  …………………………………..gider.

11-Trenlerin yolcu ve yük aldıkları yere …… …………..  veya …………… denir.

12-Havada hareket eden taşıtlara …………. ……………………….. denir.

13-Hava taşıtlarını sürenlere …………………… denir.

14- Hava taşıtları  ……………… veya ………………………. yolcu ve yük alır.

15-Suda hareket eden taşıtlara …………..  ………………………. denir.

16-Suda hareket eden taşıtların işledikleri yola ……………    ………….. denir.

17-Deniz taşıtlarının başlıcaları …………, ………, …………… ,…………… ,… ……….

     …………… ,……………………..    dır.

18-Hava taşıtları …….., ………….., ………, ……….. ve ……..  ………..  , ………… ..dır.

19-Deniz taşıtlarını sürene …………… denir.

20-Taşıtlar  ……………..   …………… ile gelişmeye başlamıştır.

21-İlk insanlar yüklerini önceleri …………….. taşırlarmış.

22-Daha sonra bazı hayvanlar ………………….  ve yüklerini bu hayvanlara taşıtmışlar.

23-Taşıtlar bizim ……  ve   ………….   taşımamıza yararlar.

24-Yolculuk sırasında ………………..,….. ve ……………. yer vermeliyiz.

25-Yolculuk sırasında  ……………….. ………………. konuşulmaz.

26-Taşıtlardan   ….. ………….  ve ……….. dışarı çıkarılmaz.

27-Araçlar  …………  …………. binilip inilmez.

28-Bilet alırken ve otomobile binerken  ………….   girmeliyiz.

29-Kırmızı ışık  …………… anlamındadır.

30-Yeşil ışık ……………. anlamındadır.

31-Sarı ışık yanınca  ………………. olmalıyız.

32-Trafik kazaları genellikle ……………… olur.

33-Cadde ve sokaklarda  …………… oynanmaz.

34-Yayalar karşıdan karşıya  ………. ışıktan geçmelidir.

35-Bisiklet sürerken ellerimizi  ………………….

36-Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun …………… gidilmelidir.

37-Yayalar …………..   ……………. gitmelidirler.

38-Trafik işaret ve levhalarını  ………………….

39-Trafiğin güvenli olması için …………..  …………. ve ………….. konulmuştur.

40-otomobilde seyahat ederken  ………….  ……………. takmalıyız.

41-Deniz taşıtlarının yolcu ve yük aldıkları yerlere ……………….. denir.

42-Küçük limanlara   …………… denir.

43-Bisiklet ve el arabası…………      gücüyle hareket ederler.

44- Kara ,deniz ve hava taşıtları ………    ………   hareket ederler.

45-Atatürk Samsun’a  ………  ……………  ……….   tarihinde çıkmıştır.

46- Cumhuriyet   ………………. tarihinde ilan edilmiştir.

47- 23 Nisan 1920 yılında  ………….    ………….    ………. ………… açılmıştır.

48-Bayrağımız  ………. ,……….dir.

49- Bayrağımızda   beyaz renkli  ……… ve ………. vardır.

50-Atatürk  …..   ………   ……….. tarihinde  …………..   öldü.

51- Atatürk  ………….  , …………… doğdu.

52-İlk Cumhurbaşkanımız …………….’tür.

52-Okulumuz  …………. mevsiminde tatile girmişti.

53- Okulumuz  ……………. ayında öğretime açıldı.

54-Okulların açılmasından sonraki ilk hafta ………. kutladık.

55-Sınıf başkanı; …………, ……………………  görevlerini yapar.

56-Okulda  …… , ……….  ……. , ……….. ve …………görev yapar.

57-Görüp almak istediğimiz eşya veya yiyeceklere …………… denir.

58- Hayatımızı devam ettirmek için yemek yemek,giyinmek ,barınmaya   …………… denir.

59-Anayasamızda herkes  ………… hürriyetine sahiptir.

60-Demokrasilerde düşünceler  .……..,………ve ……....... ile   duyurulur.

61-Ülkemizde İlköğretim ............. yıldır.

62-Her Türk vatandaşı  ............... ve  ..................hakkına sahiptir.

63-Yurdumuzda seçme yaşı .................. ‘dir.

64-Şartları tutan her Türk vatandaşı seçilme ..................sahiptir.

65- Seçimler  ................. vererek istediğimiz kişileri seçeriz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !