5.Sınıf Fen ve Teknoloji Test-3

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ TEST-3

 

1-Aşağıdakilerden hangileri katı yakıttır?

1-Odun 2-Benzin 3-Kömür 4-Mazot

A-1-2     B1-3    C-1-2-3   D-1-2-3-4

2-Aşağıdakilerden hangisi ısıyı az iletir?

A-Alüminyum     

B-Tahta    

C-Bakır   

D-Demir

3-Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletir?

A-Hava   

B-Cam   

C-Kağıt  

D-Bakır

4-Aşağıdakilerden hangisi ısıyı az iletir?

A-Alüminyum  

B-Cam    

C-Demir   

D-Bakır

5-Aşağıdaki yakıtlardan hangisi çevreyi en az kirletir?

1-Doğal gaz 2-Odun  3-Kömür 4-Linyit

A-Yalnız 1    

B-Yalnız 2  

C-1-3   

D-3-4

6-Bir cam çubuk ısıtıldığında hangi özelliği değişmez?

A-Yoğunluğu 

B-Sıcaklığı 

C-Hacmi 

D-Kütlesi

7-Hava ile şişirilmekte olan bir balonun hacminin artması havanın hangi özelliği hakkında bilgi vermez?

A-Madde olduğu      

B-Isı iletkenliği   

C-Kuvvet uyguladığı   

D-Bulunduğu kabı tamamen doldurduğu

8-Aşağıdakilerden hangisi,konut yapımında ısıyı iyi iletmeyen maddelerin kullanılmasının sebebidir?

A-Meydana gelebilecek yangınları önlemek

B-Konutun daha dayanıklı olmasını sağlamak

C-Isı alış verişini hızlandırmak

D-Yakıttan tasarruf sağlamak

9-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakıtta bulunması gereken özelliklerdendir?

A-Yandığında ortama fazlaca kükürtlü gazlar vermesi

B-Yüksek oranda nem bulundurması

C-Fazlaca kül bırakması

D-Yüksek kalorili olması

10-Bir maddenin ısı olarak katı halden sıvı hale geçmesine ne ad verilir?

A-Erime  

B-Buharlaşma  

C-Donma   

D-Kaynama

11-Yoğunlaşma olayında madde hangi halden hangi hale geçer?

A-Katıdan gaza  

B-Gazdan sıvıyı 

C-Sıvıdan katıya 

D-Katıdan sıvıya

12-Saf  bir madde hal değiştirirken hangi özelliği sabit kalır?

A-Şekli

B-Hacmi

C-Sıcaklığı

D-Isısı
13-Su buharı sıvı hale geçerken aşağıdakilerden hangisi olur?

A-Isı alır 

B-Isı verir 

C-Hacmi artar 

D-Yoğunluğu değişmez

14-Aşağıdakilerden hangisi daha kolay erir?

A-Mum 

B-Buz 

C-Demir 

D-Naftalin

15-Güneş ışığı alan ve içerisinde buz bulunan cam tüp,aşağıdaki renklerden hangisine boyanırsa,buz daha çabuk erir?

A-Mavi 

B-Kırmızı 

C-Siyah 

D-Beyaz

16-Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değiştirmesine örnek değildir?

A-Su buharının su haline gelmesi 

B-Tuzun suda çözünmesi 

C-Naftalinin buharlaşması

D-Demirin erimesi

17-Gökyüzüne doğru uçan bir balon bir süre sonra niçin patlar?

A-Buharlaşma 

B-Genleşme 

C-Kaynaması 

D-Süblimleşme

18-Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa sıvının kaynama sıcaklığıdüşer?

A-Sıvı yüzeyindeki basınç azaltılırsa

B-Sıvının miktarı azaltılırsa

C-Sıvı derin bir kaba konulursa

D-Sıvı miktarı artırılırsa

19-Aşağıdakilerden hangilerinde ısı yalıtımına yönelik uygulama vardır?

1-Pencerelerin çift camlı olması

2-Çatı zemininincam yönüyle kaplanması

3-Sobaların ısıyı ileten maddelerden yapılması

A-Yalnız 1  

B-Yalnız 3 

C-1 ve 2   

D-1-2 ve 3

20-Aşağıdaki kaynaklardan hangisi ısı enerjisi verirken ,çevreyi kirletici etkide bulunmaz?

A-Elektrik ocağı 

B-Kömür sobası 

C-Doğal gazlı kombi 

D-Şömine

21-Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisinin etkilerinden değildir?

A-Genleşmeye yol açmak  

B-Sıcaklık artışı sağlamak 

C-Maddenin kütlesini arttırmak

D-Hal değişikliği oluşturmak

22-Sıcak su ile soğuk su karıştırılırsa ,aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

1-Sıcak su ısı verir.

2-Her iki suyun sıcaklığı eşit olur.

3-Isı alış verişi gerçekleşir.

A-Yalnız 2 

B-1ve2 

C-1ve3 

D-1-2ve3

23. Sert tabakanın gözün ön tarafında bulunan kısmına ne ad verilir?

A)      saydam tabaka

B)      ağ tabaka

C)      göz merceği

D)     göz bebeği

24. Göze rengini veren aşağıdakilerden hnagisidir?

A)      göz bebeği

B)      iris

C)      ağ tabaka

D)     göz merceği

25. Göz uyumu gözün hangi kısmı ile sağlanır?

A)      sarı benek

B)      iris

C)      ağ tabaka

D)     göz merceği

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !